فقط خودش..

پروردگارا تو را پاس می گویم......

با کمی اندیشه در می یابم آری تو در همه چیز تجلی یافتی...

در موری کوچک

در قطره ی اشک مادر

در اسمان دل پدر

در صورت خواهر

در قدرت دست برادر

در اسمان ابی و دریای نیلی

هر زمان هر مکان

می یابمت............................

/ 0 نظر / 39 بازدید