به نام او... در تکاپوی تو من گمراهم,بی راهم    در تکاپوی تو من بی چشمم,نابینام                       در تکاپوی تو من هر لحظه,هر دم فکر واهی به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
5 پست